www.ukrprog.com.ua about news contact Заходьте в новий, зручний,
інтернет-магазин
UkrProg.com
Новини

home write letter
Розділи
  Як купити?
  ЧаПитання
  Акції
  Знижки
  Новинки CD DVD
  Атлантік-рекордс
  Нова школа
  ІПІТ
  Сорока Білока
  Вундеркінд з пелюшок
  Програми на CD
  Дистрибутиви
  Музичні
  Аудіокниги
  Книги для дітей
  Книги
  Е-книги
  Розсилка новин
  Послуги
  Відправ другу
  Наш банер
  Книга відгуків
  Корисні лінки
  Мапа сайту
  Пошук на сайті
  Translate
Rambler`s Top100
Бланк замовлення
  Формат Excel
  Формат Zip
  Зручне замовлення CD DVD

Код кнопки
www.ukrprog.com.ua/

Книги

Словники Комп`ютерні Медичні Художні Національні традиції Бібліотека науковця Науково-популярні
 [попер] [1-5] [6-10] [11-15] [16-17] [наст]

Геодезичний енциклопедичний словник. Навчальний посібник. /За ред. В.Літинського. -- Євросвіт, 2001. - 700 с.: , (Т)

ses_geodezia3.jpg

Геодезичний енциклопедичний словник є першим в Україні довідково-енцикло­педичним виданням у галузі геодезії. Цей тлумачний словник – праця великого колективу високо­кваліфікованих фахівців, кожен з яких є провідним спеціалістом в одній із галузей геодезії.
У ньому міститься близько 3000 статтей, які охоплюють такі галузі геодезії: топографія, геодезія, вища геодезія, геодезична астрономія, космічна геодезія, планетодезія, фізична геодезія і гравіметрія, інженерна геодезія, геодезична гравіметрія, морська геодезія, картографія, аерофотознімання, фотограмметрія, геодезичні та фотограмметричні прилади, кадастр, теорія математичного опрацювання геодезичних вимірів. Назви статей Словника подані також російською, англійською та німецькою мовами.
На національному форумі видавців 2002 року у Львові "Геодезичний словник" визнано найкращим енциклопедичним виданням і отримав відзнаку.

  Ціна - 65,00 грн.

Поп С., Шароді І. Фізична електроніка. -- Євросвіт, 2001.--250 с.:іл.

ses_bookview_all10.jpg

У навчальному посібнику викладено основні закономірності і механізми емісійних явищ, які протікають при нагріванні поверхні твердого тіла або дії на неї електричного поля, фотонів, електронів, іонів. Розглянуто методи аналізу і дослідження на атомному рівні мікроскопічних характеристик поверхні, які грунтуються на цих емісійних явищах. Приведено прилади їх практичного застосування.

Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів фізико-математичних і інженерних спеціальностей вищих закладів освіти.

  Ціна - 12,00 грн.

ВАКАРЧУК І. О. Теорія зоряних спектрів: Підручник. -- ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 359 с.: 20 іл. , (Т, Л)

ses_zor_spektr.jpg

Виходячи з основних принципів квантової механіки, виведено рівняння переносу випромінювання в зоряних атмосферах у наближенні однофотонних переходів, коли беруться до уваги процеси поглинання та випромінювання світла й послідовно враховуються процеси розсіяння — двофотонні переходи. Особливу увагу звернуто на детальне виведення таких величин, як коефіцієнт поглинання та перерізи когерентного й некогерентного розсіяння. Розкрито фізичні й математичні механізми природної ширини спектральної лінії та її розширення внаслідок міжчастинкових взаємодій, теплових і турбулентних рухів в атмосфері зір та інших механізмів, таких, як обертання та пульсації зір, магнітні поля, надтонка структура енерґетичних рівнів атомів. Розвинуто релаксаційну теорію ударного механізму роз¬ширення ліній та сталої загасання з урахуванням ван-дер-ваальсівських, постван-дер-ваальсівських та відштовхувальних міжатомних взаємодій. Подано розв'язок рівнянь переносу випромінювання, характеристику спектральних ліній, методи визначення хімічного вмісту елементів у зоряних атмосферах. Знайдено рівняння для заселеностей атомних станів при відсутності термодинамічної рівноваги.
Для студентів, аспірантів та молодих учених.

  Ціна - 23,00 грн.

ВАКАРЧУК І.О. Квантова механіка: Підручник.— 2-ге вид., доп. -- ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 784 с. , (Т)

У підручнику подано послідовний виклад фізичних основ і математичного дня рату квантової механіки та її застосування до різних задач. Матеріал книжки під повідає стандартній університетській програмі курсу квантової механіки й охоплює всі її розділи. Фактично — це підручник з канонічного курсу "Квантова механіка", який є частиною загального курсу "Теоретична фізика" й читається студентам III IV курсів фізичних спеціальностей університетів. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям зв'язку фізичних явищ із фундаментальною величиною — хвильовою функцією та її фазою, принципові суперпозиції, філософському трактуванню ймовірнісної концепції квантової механіки, квантовій інформації. Подано також багато прикладів-задач, серед яких поряд із традиційними є ориґінальні та такі, що їх звичайно не включають до підручників. Розв'язки цих невеличких проблем дадуть змогу читачеві глибше зрозуміти основний матеріал і контролювати його засвоєння. Нарис творення квантової механіки та історичні екскурси, що супроводжують основний матеріал, містять знання, які є необхідним елементом культури фізика. Невід'ємною частиною підручника є відступи та виноски, де подано цікаві задачі, часом, може, несподівані, наведено аналогії з класичної механіки, теорії музики, мистецтва... Мета цього — звернути увагу читача на зв'язки між різними явищами, що охоплюють і людську діяльність, та продемонструвати силу й універсальність математики в їх аналізі.
Для студентів, аспірантів, науковців. Буде корисний для викладачів і всіх, хто цікавиться квантовою фізикою.

  Ціна - 32,80 грн.

Клим М.М., Якібчук П.М. Молекулярна фізика. Навчальний посібник. -- ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 544 с. , (Т)

У посібнику подано виклад основ кінетичної теорії і термодинаміки. Висвітлені питання, пов'язані з внутрішньою будовою і фізичними властивостями рідин і твердих тіл, явищами перенесення, фазовими переходами першого і другого роду, розчинами, а також з явищами, які протікають у газах при малих тисках. Детально виведено основні співвідношення і наведено приклади, що їх підтверджують. Значну увагу приділено розкриттю фізичного змісту законів молекулярної фізики.

  Ціна - 26,30 грн.

 [попер] [1-5] [6-10] [11-15] [16-17] [наст]
Словники Комп`ютерні Медичні Художні Національні традиції Бібліотека науковця Науково-популярні
На сторінці Як купити? описано подробиці і способи отримання і оплати.
Завантажити бланк замовлення з повним переліком. У форматі Excel.
Завантажити бланк замовлення з повним переліком. У форматі ZIP.

Відкрито новий зручний інтернет-магазин UkrProg.com.

Можливість оплати через Приват24.

Оплата картами
Visa MasterCard.

Подяка рекординговій компанії "Атлантік" м. Київ Ознайомитись можна на сторінці Програми.


Друзі
  Дошка оголошень
  free.ukrprog.com.ua
  Е-книга.com.ua
  www.getbymail.com
  www.apserver.org.ua
  kts-osvita.org.ua
  Математика для шкіл